پوستر فیلم  حادثه توماس کراون

حادثه توماس کراون

The Thomas Crown Affair

.1ساعت و25دقیقه
فیلم «حادثه توماس کراون» درباره مردی به نام «توماس کراون» است. این میلیونر خود ساخته، تصمیم می گیرد تا به شرکتی که خود عضو آن است، صدمه مالی بزند. شرک...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم حادثه توماس کراون

Norman Jewison
Alan Trustman
Michel Legrand

درباره فیلم حادثه توماس کراون

فیلم «حادثه توماس کراون» درباره مردی به نام «توماس کراون» است. این میلیونر خود ساخته، تصمیم می گیرد تا به شرکتی که خود عضو آن است، صدمه مالی بزند. شرکت بیمه بهترین کارآگاهش «ویکی آندرسن» را مأمور این پرونده می کند.