خاکستر سبز

The Green Ashes

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خاکستر سبز

محصولایران
فیلم «خاکستر سبز» داستان «هادی» به منظور انجام تحقیقات خود جهت فیلمسازی روانه کرواسی می‌شود. «عزیز» دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس، و یک نیمه پلاک از وی برای یافتن دختری بنام «فاطمه» کمک می‌گیرد.

عوامل سازنده فیلم خاکستر سبز