پوستر فیلم  خاکستر سبز

خاکستر سبز

The Green Ashes

فیلمایرانی
.1ساعت و34دقیقه
فیلم «خاکستر سبز» داستان «هادی» به منظور انجام تحقیقات خود جهت فیلمسازی روانه کرواسی می‌شود. «عزیز» دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیا...

عوامل سازنده فیلم خاکستر سبز

درباره فیلم خاکستر سبز

فیلم «خاکستر سبز» داستان «هادی» به منظور انجام تحقیقات خود جهت فیلمسازی روانه کرواسی می‌شود. «عزیز» دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس، و یک نیمه پلاک از وی برای یافتن دختری بنام «فاطمه» کمک می‌گیرد.