ناموجود

پنجرهPanjereh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  پنجره

کارگردان: امیر توسل

محصولایران
مصطفی که تصمیم دارد با مریم ازدواج کند بر اثر تصادف با اتومبیل بینایی خود را از دست می دهد. او مأیوس از وضع خود از مریم دوری می کند، اما دیگران به ویژه خواهر و پدرش می کوشند بقبولانند که نابینا شدن نبایستی او را از تصمیمش منصرف کند...
فیلم‌های پیشنهادی