کنت مونت کریستوThe Count Of Monte Cristo

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کنت مونت کریستو

کارگردان: Leonard Lee

انیمیشن «کنت مونت کریستو» داستان «دانتس» که می خواهد با ثروتش طبقه اشراف پاریس را بهم بریزد با پاپوش کسانی به زندان می افتد و در زندان به کمک یک کشیش ایتالیایی فرار می کن...
David C. FieldRoddy Lee