پوستر فیلم  محرمانه

محرمانه

سریالایرانی
.35دقیقه
سریال «محرمانه» ماجراهای خانوادگی و اجتماعی که بیشتر مناسب مخاطبان نوجوان است و مشکلات زندگی نوجوانان را به صورت طنز آمیزی در زندگی و مخصوصا در مدرسه نشان می دهد.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر

عوامل سازنده سریال محرمانه

خلاصه محتوا

سریال «محرمانه» ماجراهای خانوادگی و اجتماعی که بیشتر مناسب مخاطبان نوجوان است و مشکلات زندگی نوجوانان را به صورت طنز آمیزی در زندگی و مخصوصا در مدرسه نشان می دهد.