پوستر فیلم  دسپرادو

دسپرادو

Desperado

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «دسپرادو» داستان «ال ماریاچی» است که به عنوان گیتار نواز دوره گرد وارد شهری می شود. شهری که مملو از خلافکاران و آدمکشان است. او از گذشته خود فرار...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دسپرادو

Robert Rodriguez
Bill BordenRobert Rodriguez
Robert Rodriguez
Los Lobos
Robert Rodriguez

درباره فیلم دسپرادو

فیلم «دسپرادو» داستان «ال ماریاچی» است که به عنوان گیتار نواز دوره گرد وارد شهری می شود. شهری که مملو از خلافکاران و آدمکشان است. او از گذشته خود فراری است و به دنبال مکانی امن برای زندگی می گردد. اما در همان ابتدای کار با افرادی تبهکار وارد مبارزه می شود.