پوستر فیلم  قتل منصفانه

قتل منصفانه

Righteous Kill

.1ساعت و30دقیقه
فیلم «قتل منصفانه» داستان دو کاراگاه حرفه ای پلیس نیویورک است که در آستانه بازنشستگی به یک مورد قتل برخورد می‌ کنند که شباهت زیادی به سری قتل‌ های مجر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم قتل منصفانه

 فیلم قتل منصفانه
 فیلم قتل منصفانه
 فیلم قتل منصفانه
 فیلم قتل منصفانه
 فیلم قتل منصفانه

عوامل سازنده فیلم قتل منصفانه

Jon Avnet
Russell Gewirtz
Edward Shearmur
Paul Hirsch

درباره فیلم قتل منصفانه

فیلم «قتل منصفانه» داستان دو کاراگاه حرفه ای پلیس نیویورک است که در آستانه بازنشستگی به یک مورد قتل برخورد می‌ کنند که شباهت زیادی به سری قتل‌ های مجرمی دارد که مدت‌ ها پیش دستگیرش کرده بودند. به این ترتیب آن ها فکر می‌ کنند که این قتل‌ ها توسط همان فرد صورت گرفته‌ است.