پوستر فیلم  مردان جدی

مردان جدی

Serious Men

فیلمهندی
.1ساعت و46دقیقه
فیلم «مردان جدی» داستان یک دستیار دانشمند در یک پروژه تحقیقاتی به نام «ایان مانی» است که فرد باهوشی نیست، برای همین تصمیم می گیرد از پسرش یک نابغه بسا...

تصاویر و جزییات فیلم مردان جدی

 فیلم مردان جدی
 فیلم مردان جدی
 فیلم مردان جدی
 فیلم مردان جدی
 فیلم مردان جدی

عوامل سازنده فیلم مردان جدی

Sudhir Mishra
Bhavesh MandaliaSudhir Mishra
Atanu Mukherjee

درباره فیلم مردان جدی

فیلم «مردان جدی» داستان یک دستیار دانشمند در یک پروژه تحقیقاتی به نام «ایان مانی» است که فرد باهوشی نیست، برای همین تصمیم می گیرد از پسرش یک نابغه بسازد.