پوستر فیلم  سهی

سهی

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «سهی» داستان دختر معلولی اهل فلسطین است که این معلولیت و مشکلات مالی نتوانسته مانع جنگیدن او برای ادامه زندگی شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند سهی

سمیه احمدی
مهدی مطهر
سمیه احمدی
میثم فتحی
مرتضی موحدی

خلاصه محتوا

مستند «سهی» داستان دختر معلولی اهل فلسطین است که این معلولیت و مشکلات مالی نتوانسته مانع جنگیدن او برای ادامه زندگی شود.