ناموجود

کمینگاه‏The Ambuscade‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  کمینگاه

کارگردان: سیروس تسلیمی

محصولایران
سروان ترابی در یک عملیات ارتش در گذرگاه آبی جنوب مجروح می شود و در بیمارستان فوت می کند. دو گلوله ی ژ.3 او را از پا در آورده است. دکتر مراتب شک خود را گزارش می کند. سرگرد جلایر از سوی رکن دو ارتش وظیفه می یابد...
فیلم‌های پیشنهادی