بره ناقلا و لاماهای کشاورزShaun the Sheep the Farmers Llamas

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بره ناقلا و لاماهای کشاورز

کارگردان: Jay Grace

محصولانگلیس
در فیلم «بره ناقلا و لاماهای کشاورز» کشاورز می خواهد شتر های بومی «لاما» های خود را در نمایشگاه بفروشد، لیکن « بره ناقلا» باید به نمایشگاه رفته و مانع فروش این لاماها شود.
Paul Kewley John Woolley
Mark Thomas
Dan Williamson
فیلم‌های پیشنهادی