پوستر فیلم  بره ناقلا و لاماهای کشاورز

بره ناقلا و لاماهای کشاورز

Shaun the Sheep the Farmers Llamas

انیمیشنانگلیسی
.27دقیقه
در فیلم «بره ناقلا و لاماهای کشاورز» کشاورز می خواهد شتر های بومی «لاما» های خود را در نمایشگاه بفروشد، لیکن « بره ناقلا» باید به نمایشگاه رفته و مانع...

عوامل سازنده انیمیشن بره ناقلا و لاماهای کشاورز

Jay Grace
Paul KewleyJohn Woolley
Mark Thomas
Dan Williamson

درباره انیمیشن بره ناقلا و لاماهای کشاورز

در فیلم «بره ناقلا و لاماهای کشاورز» کشاورز می خواهد شتر های بومی «لاما» های خود را در نمایشگاه بفروشد، لیکن « بره ناقلا» باید به نمایشگاه رفته و مانع فروش این لاماها شود.