پوستر فیلم  لاپیچ کفاش کوچک

لاپیچ کفاش کوچک

Lapitch The Little Shoemaker

انیمیشنآلمانی
.1ساعت و20دقیقه
انیمیشن «لاپیچ کفاش کوچک» داستان «لاپیچ» موش کوچک و دلیر که در فضایی پر از خشونت بزرگ شده است، به همراه سگ خود عازم سفری ماجراجویانه می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن لاپیچ کفاش کوچک

درباره انیمیشن لاپیچ کفاش کوچک

انیمیشن «لاپیچ کفاش کوچک» داستان «لاپیچ» موش کوچک و دلیر که در فضایی پر از خشونت بزرگ شده است، به همراه سگ خود عازم سفری ماجراجویانه می شود.