لاپیچ کفاش کوچکLapitch The Little Shoemaker

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لاپیچ کفاش کوچک

کارگردان: Milan Blazekovic

محصولآلمان
انیمیشن «لاپیچ کفاش کوچک» داستان «لاپیچ» موش کوچک و دلیر که در فضایی پر از خشونت بزرگ شده است، به همراه سگ خود عازم سفری ماجراجویانه می شود.