پوستر فیلم  لاپیچ کفاش کوچک

لاپیچ کفاش کوچک

انیمیشنآلمانی
.1ساعت و20دقیقه
انیمیشن «لاپیچ کفاش کوچک» داستان «لاپیچ» موش کوچک و دلیر که در فضایی پر از خشونت بزرگ شده است، به همراه سگ خود عازم سفری ماجراجویانه می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن لاپیچ کفاش کوچک

خلاصه محتوا

انیمیشن «لاپیچ کفاش کوچک» داستان «لاپیچ» موش کوچک و دلیر که در فضایی پر از خشونت بزرگ شده است، به همراه سگ خود عازم سفری ماجراجویانه می شود.