آلیتا: فرشته جنگ
بستن

آلیتا: فرشته جنگ

Alita: Battle Angel

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آلیتا: فرشته جنگ
پیش نمایش

کارگردان: Robert Rodriguez

محصولآمریکا
117
فارسی
7.3
فیلم «آلیتا فرشته جنگ» در قرن بیست و ششم و سیصد سال بعد از یک فروپاشی اجتماعی بزرگ اتفاق می‌ افتد که توسط یک سرگرد جنگی شروع شده‌ است. فیلم درباره دختری «سایبورگ» تحت عنوان «آلیتا» است که در دنیای پسا رستاخیزی زندگی می کند و به طور کامل حافظه خود را از دست داده است.

عوامل سازنده فیلم آلیتا: فرشته جنگ

Jon LandauJames Cameron
Junkie XL