شاهرگفصل 1 قسمت 29Aorta E29

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شاهرگ
فیلم «شاهرگ» داستان گروه ویژه‌ ای است که در سال های نا آرام پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ برای یک عملیات بزرگ فراخوانده شدند. این گروه مسئولیت بزرگی برعهده دارد؛ چرا که سازمان...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر