پوستر فیلم  بمیر هارت

بمیر هارت

.8دقیقه
سریال «بمیر هارت» یا «هارت» یک نسخه‌ تخیلی از شخصیت «کوین هارت» را به تصویر می ‌کشد که از کارهای ضعیف خود خسته شده و می ‌خواهد ستاره‌ اصلی فیلم باشد. خیلی زود کارگردانی مشهور نقش اصلی یک فیلم را به او پیشنهاد می ‌کند. اما او ابتدا باید در بزرگ ترین مدرسه‌ ستارگان اکشن در جهان توسط «رون ویلکاکس» آموزش ببیند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال بمیر هارت

Eric Appel
Jeff ClanaganBryan Smiley
Michael Jacks

خلاصه محتوا

سریال «بمیر هارت» یا «هارت» یک نسخه‌ تخیلی از شخصیت «کوین هارت» را به تصویر می ‌کشد که از کارهای ضعیف خود خسته شده و می ‌خواهد ستاره‌ اصلی فیلم باشد. خیلی زود کارگردانی مشهور نقش اصلی یک فیلم را به او پیشنهاد می ‌کند. اما او ابتدا باید در بزرگ ترین مدرسه‌ ستارگان اکشن در جهان توسط «رون ویلکاکس» آموزش ببیند.