پوستر فیلم  خنجرهای دوقلو

خنجرهای دوقلو

فیلمچینی
.1ساعت و8دقیقه
فیلم «خنجرهای دوقلو» درباره یک زن چینی است که چهل آدمکش حرفه ای را که سابقا با یکدیگر به صورت تیمی کار می کردند را برای کشتن خواهر دو قلوی خود استخدام می کند. قرار این است که هر کدام زودتر موفق به انجام ماموریت شد، چهارصد هزار دلار انعام دریافت کند.

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم خنجرهای دوقلو

عوامل سازنده فیلم خنجرهای دوقلو

Keun-Hou Chen
Mickey Kaiserman
Xiaohong Chen

خلاصه محتوا

فیلم «خنجرهای دوقلو» درباره یک زن چینی است که چهل آدمکش حرفه ای را که سابقا با یکدیگر به صورت تیمی کار می کردند را برای کشتن خواهر دو قلوی خود استخدام می کند. قرار این است که هر کدام زودتر موفق به انجام ماموریت شد، چهارصد هزار دلار انعام دریافت کند.