پوستر فیلم  لینکلن

لینکلن

Lincoln

.2ساعت و23دقیقه
فیلم «لینکلن» داستان تلاش «آبراهام لینکلن» رئیس جمهور ایالات متحده برای تصویب اصلاحیه قانون اساسی آمریکا است تا برای همیشه برده داری را در ایالات متحد...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم لینکلن

 فیلم لینکلن
 فیلم لینکلن
 فیلم لینکلن
 فیلم لینکلن
 فیلم لینکلن

عوامل سازنده فیلم لینکلن

Steven Spielberg
John Williams
Michael Kahn

درباره فیلم لینکلن

فیلم «لینکلن» داستان تلاش «آبراهام لینکلن» رئیس جمهور ایالات متحده برای تصویب اصلاحیه قانون اساسی آمریکا است تا برای همیشه برده داری را در ایالات متحده ممنوع کند. این در حالی است که جنگ داخلی آمریکا هر لحظه ممکن است به صلح بیانجامد، ولی اگر قبل از تصویب این اصلاحیه صلح شود، ایالات جنوبی که در حال بازگشت هستند، قبل از قانونی شدن، آن را متوقف می کنند.