پشت دیوار سکوت
بستن
پوستر فیلم  پشت دیوار سکوت

پشت دیوار سکوت

Behind The Wall Of Silence

فیلمایرانی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «پشت دیوار سکوت» ستاره مددکاری اجتماعی است که تیغ جراحی را برداشته و چهره بزک کرده جامعه را کنار میزند. او در پی این است که بر سایه سنگین سکوت نو...

تصاویر و جزییات فیلم پشت دیوار سکوت

عوامل سازنده فیلم پشت دیوار سکوت

درباره فیلم پشت دیوار سکوت

فیلم «پشت دیوار سکوت» ستاره مددکاری اجتماعی است که تیغ جراحی را برداشته و چهره بزک کرده جامعه را کنار میزند. او در پی این است که بر سایه سنگین سکوت نور بتاباند و حقایقی را آشکار سازد و در این مسیر اتفاقاتی برای او و اطرافیانش رخ می دهد.