پوستر فیلم  اعتراف

اعتراف

Eateraf

فیلمایرانی
.1ساعت و57دقیقه
فیلم تئاتر «اعتراف» داستان یک پسر نقاش افسرده را نشان می دهد که با پدر و خواهرش زندگی می کند. پدر به آن ها گفته که مادرشان مرده است اما یک تماس تلفنی ...

عوامل سازنده فیلم اعتراف

سهیلا امینی
برد میر من
مهدی حسینی
الهه رحیمی

درباره فیلم اعتراف

فیلم تئاتر «اعتراف» داستان یک پسر نقاش افسرده را نشان می دهد که با پدر و خواهرش زندگی می کند. پدر به آن ها گفته که مادرشان مرده است اما یک تماس تلفنی شرایط را تغییر می دهد.