پوستر فیلم  آقای ترنر

آقای ترنر

فیلمآلمانی
.1ساعت و45دقیقه
در فیلم «آقای ترنر» بیست و پنج سال پایانی زندگی و فعالیت های هنری نقاش بزرگ «بریتانیایی» به نام «جی. ام. ویلیام ترنر» را روایت می کند. «ویلیام ترنر» بیشتر به‌ خاطر منظره‌ های رنگ روغن خود مشهور است اما وی همچنین از بزرگ ‌ترین استادان نقاشی منظره آبرنگ «بریتانیا» می ‌باشد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آقای ترنر

Mike Leigh
Georgina LoweDanielle Brandon
Mike Leigh
Gary Yershon
Jon Gregory

خلاصه محتوا

در فیلم «آقای ترنر» بیست و پنج سال پایانی زندگی و فعالیت های هنری نقاش بزرگ «بریتانیایی» به نام «جی. ام. ویلیام ترنر» را روایت می کند. «ویلیام ترنر» بیشتر به‌ خاطر منظره‌ های رنگ روغن خود مشهور است اما وی همچنین از بزرگ ‌ترین استادان نقاشی منظره آبرنگ «بریتانیا» می ‌باشد.