مسافرانPassengers

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مسافران

کارگردان: Rodrigo García

فیلم «مسافران» داستان «کلیر» روان شناسی جوان که از طرف استادش مامور می شود که به 5 نفر از بازماندگان یک سانحه هوایی مشاوره دهد، اما بعضی از بازماندگان معتقدند که انفجاری ...
Julie LynnJudd Payne
Ronnie Christensen
Edward Shearmur
Thom Noble