پوستر فیلم  فلورا و یولسیس

فلورا و یولسیس

Flora and Ulysses

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «فلورا و یولسیس» داستان دختر بچه ای به نام «فلورا» و سنجاب کوچکش است که این سنجاب قدرت های خارق العاده دارد. و فلورا برنامه دارد تا از این سنجاب،...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم فلورا و یولسیس

 فیلم فلورا و یولسیس
 فیلم فلورا و یولسیس
 فیلم فلورا و یولسیس
 فیلم فلورا و یولسیس
 فیلم فلورا و یولسیس

عوامل سازنده فیلم فلورا و یولسیس

Lena Khan
Gil Netter
Jake Monaco
Jamie Gross

درباره فیلم فلورا و یولسیس

فیلم «فلورا و یولسیس» داستان دختر بچه ای به نام «فلورا» و سنجاب کوچکش است که این سنجاب قدرت های خارق العاده دارد. و فلورا برنامه دارد تا از این سنجاب، یک قهرمان ایجاد کند.