پوستر فیلم  راز: شهامت خواب دیدن

راز: شهامت خواب دیدن

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «راز: شهامت خواب دیدن» درباره یک زن جوان است که همسرش به تازگی فوت کرده و تمام سعی اش را می کند تا فرزندانش را خودش بزرگ کند. اما فردی به طور اتفاقی بر سر راهش قرار می گیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم راز: شهامت خواب دیدن

Andy Tennant
Rhonda ByrneRobert W. Cort
Rick ParksAndy Tennant
George Fenton
Troy Takaki

خلاصه محتوا

فیلم «راز: شهامت خواب دیدن» درباره یک زن جوان است که همسرش به تازگی فوت کرده و تمام سعی اش را می کند تا فرزندانش را خودش بزرگ کند. اما فردی به طور اتفاقی بر سر راهش قرار می گیرد.