پوستر فیلم  هشت بهشت

هشت بهشت

Hasht Behesht

سریالایرانی
.51دقیقه
سریال «هشت بهشت» به کارگردانی «اکبر خواجویی» درباره راهزنی فروتن و محجوب است که به جوانمردی معروف است. در یکی از دزدی هایش اتفاقی برای او و گروهش رخ م...

تصاویر و جزییات سریال هشت بهشت

 سریال هشت بهشت
 سریال هشت بهشت
 سریال هشت بهشت
 سریال هشت بهشت
 سریال هشت بهشت

عوامل سازنده سریال هشت بهشت

اکبر خواجویی
اکبر خواجویی

درباره سریال هشت بهشت

سریال «هشت بهشت» به کارگردانی «اکبر خواجویی» درباره راهزنی فروتن و محجوب است که به جوانمردی معروف است. در یکی از دزدی هایش اتفاقی برای او و گروهش رخ می دهد که مسیر زندگیشان تغییر می کند.