پوستر فیلم  نزدیک غروب

نزدیک غروب

انیمیشنایرلندی
.9دقیقه
انیمیشن کوتاه «نزدیک غروب» زنی به نام «امیلی» است. در یک غروب مبهم، جایی که «امیلی» مشغول نوشیدن چای عصرانه‌ اش است و به ذهنش اجازه می‌ دهد در گذشته پرواز کند. اما چیزی در میان خاطرات می‌ یابد که او را به چالش می‌ کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن نزدیک غروب

Louise Bagnall
Nuria González Blanco
Louise Bagnall
Colm Mac Con Iomaire
Alan Slattery

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «نزدیک غروب» زنی به نام «امیلی» است. در یک غروب مبهم، جایی که «امیلی» مشغول نوشیدن چای عصرانه‌ اش است و به ذهنش اجازه می‌ دهد در گذشته پرواز کند. اما چیزی در میان خاطرات می‌ یابد که او را به چالش می‌ کشد.