کتاب های پرنده آقای موریس لسمورThe Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کتاب های پرنده آقای موریس لسمور

محصولآمریکا
انیمیشن «کتاب های پرنده آقای موریس لسمور» در مورد پسر بچه ای است که وارد کتاب خانه ای شده و به طور اسرار آمیز کتاب های داخل کتاب خانه، جان گرفته و وارد داستان اسرار آمیزی...
William Joyce
John Hunter