ناموجود

دزد و نویسنده‏The Thief and the Writer‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دزد و نویسنده

کارگردان: کاظم معصومی

محصولایران
رحمان پس از آزادی از زندان تصمیم دارد شرافتمندانه زندگی کند‌، اما به دلیل سوء سابقه موفق به یافتن کار نمی شود. دوستان و آشنایان او را از خود می رانند. او برای تأمین اجاره اتاق و خرج روزانه کیف دستی مردی را می رباید...
فیلم‌های پیشنهادی