معتاد اجباریCompulsory Adiction

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  معتاد اجباری

کارگردان: مهدی مظلومی

محصولایران
فیلم «معتاد اجباری» درباره ی شخصی به نام «کمال» است که در تامین مخارج زندگی شخصی خود دچار مشکل است تا این که خبری از رادیو می شنود که دولت به معتادانی که اعتیاد خود را تر...