پوستر فیلم  معتاد اجباری

معتاد اجباری

فیلمایرانی
.1ساعت و15دقیقه
فیلم «معتاد اجباری» درباره ی شخصی به نام «کمال» است که در تامین مخارج زندگی شخصی خود دچار مشکل است تا این که خبری از رادیو می شنود که دولت به معتادانی که اعتیاد خود را ترک کنند، وام پرداخت می کند.

عوامل سازنده فیلم معتاد اجباری

خلاصه محتوا

فیلم «معتاد اجباری» درباره ی شخصی به نام «کمال» است که در تامین مخارج زندگی شخصی خود دچار مشکل است تا این که خبری از رادیو می شنود که دولت به معتادانی که اعتیاد خود را ترک کنند، وام پرداخت می کند.