پوستر فیلم  جانگوی آزاد شده

جانگوی آزاد شده

.2ساعت
فیلم «جانگوی آزاد شده» داستان یک برده به نام «جانگو» است که توسط یک جایزه بگیر آلمانی به نام دکتر «کینگ شولتز» آزاد می شود. او تصمیم می گیرد که با کمک این فرد آلمانی، همسر خود را که به عنوان کارگر در چنگ یک مزرعه دار ثروتمند و بی رحم به نام «کلوین کندی» است، نجات دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جانگوی آزاد شده

Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Luis Bacalov
Fred Raskin

خلاصه محتوا

فیلم «جانگوی آزاد شده» داستان یک برده به نام «جانگو» است که توسط یک جایزه بگیر آلمانی به نام دکتر «کینگ شولتز» آزاد می شود. او تصمیم می گیرد که با کمک این فرد آلمانی، همسر خود را که به عنوان کارگر در چنگ یک مزرعه دار ثروتمند و بی رحم به نام «کلوین کندی» است، نجات دهد.