قرارمون پارک شهر
بستن
پوستر فیلم  قرارمون پارک شهر

قرارمون پارک شهر

فیلمایرانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم «قرارمون پارک شهر» روایتگر داستان زندگی خانم نویسنده‌ ای است. او مشغول مطالعه کتابی است و به دلیل شرایطی که دارد دغدغه‌ های گذشته او همراه با خواندن کتاب برایش یادآوری می‌ شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم قرارمون پارک شهر

خلاصه محتوا

فیلم «قرارمون پارک شهر» روایتگر داستان زندگی خانم نویسنده‌ ای است. او مشغول مطالعه کتابی است و به دلیل شرایطی که دارد دغدغه‌ های گذشته او همراه با خواندن کتاب برایش یادآوری می‌ شود.