قرارمون پارک شهر
بستن
پوستر فیلم  قرارمون پارک شهر

قرارمون پارک شهر

Rendez Vous in the Park

فیلمایرانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم «قرارمون پارک شهر» روایتگر داستان زندگی خانم نویسنده‌ ای است. او مشغول مطالعه کتابی است و به دلیل شرایطی که دارد دغدغه‌ های گذشته او همراه با خوا...

تصاویر و جزییات فیلم قرارمون پارک شهر

 فیلم قرارمون پارک شهر
 فیلم قرارمون پارک شهر
 فیلم قرارمون پارک شهر
 فیلم قرارمون پارک شهر

عوامل سازنده فیلم قرارمون پارک شهر

درباره فیلم قرارمون پارک شهر

فیلم «قرارمون پارک شهر» روایتگر داستان زندگی خانم نویسنده‌ ای است. او مشغول مطالعه کتابی است و به دلیل شرایطی که دارد دغدغه‌ های گذشته او همراه با خواندن کتاب برایش یادآوری می‌ شود.