روزهای انگلیسیRozhaye Engelisi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روزهای انگلیسی

کارگردان: احمد کشاورز

محصولایران
مستند سریالی «روزهای انگلیسی» داستان شکل گیری دولت بریتانیا و روابطش با ایران را از دوره صفویه تاکنون نشان می دهد.
احمد کشاورز
حسین واثقی
سینا ملارضا
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر