پوستر فیلم  روزهای انگلیسی

روزهای انگلیسی

Rozhaye Engelisi

سریالایرانی
.43دقیقه
مستند سریالی «روزهای انگلیسی» داستان شکل گیری دولت بریتانیا و روابطش با ایران را از دوره صفویه تاکنون نشان می دهد.

تصاویر و جزییات سریال روزهای انگلیسی

 سریال روزهای انگلیسی
 سریال روزهای انگلیسی
 سریال روزهای انگلیسی
 سریال روزهای انگلیسی
 سریال روزهای انگلیسی

عوامل سازنده سریال روزهای انگلیسی

احمد کشاورز
احمد کشاورز
حسین واثقی
سینا ملارضا

درباره سریال روزهای انگلیسی

مستند سریالی «روزهای انگلیسی» داستان شکل گیری دولت بریتانیا و روابطش با ایران را از دوره صفویه تاکنون نشان می دهد.