پوستر فیلم  پسران بد برای زندگی

پسران بد برای زندگی

Bad Boys For Life

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «پسران بد برای زندگی» داستان «مارکوس برنت» و دوست و همکارش «مایک لوری» می‌ باشد که اکنون «مارکوس» یک بازرس پلیس شده است و «مایک» نیز در بحران میا...

تصاویر و جزییات فیلم پسران بد برای زندگی

 فیلم پسران بد برای زندگی
 فیلم پسران بد برای زندگی
 فیلم پسران بد برای زندگی
 فیلم پسران بد برای زندگی
 فیلم پسران بد برای زندگی

عوامل سازنده فیلم پسران بد برای زندگی

Adil El ArbiBilall Fallah
Bill BannermanDoug Belgrad
Lorne Balfe

درباره فیلم پسران بد برای زندگی

فیلم «پسران بد برای زندگی» داستان «مارکوس برنت» و دوست و همکارش «مایک لوری» می‌ باشد که اکنون «مارکوس» یک بازرس پلیس شده است و «مایک» نیز در بحران میانسالی به سر می‌ برد. وقتی یک مزدور «آلبانیایی» به آنان وعده‌ پاداشی بزرگ می‌ دهد، این دو با هم متحد شده و درگیر ماجراهای خطرناکی می‌ شوند.