پوستر فیلم  یک داستان عاشقانه

یک داستان عاشقانه

انیمیشنانگلیسی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «یک داستان عاشقانه» درباره موجوداتی است که عاشق عشق می شوند. دنیای رنگارنگ را با هم می بافند. اما وقتی تاریکی یکی از آن ها را به خطر می اندازد، باید کنار هم بمانند تا از خطر پاره شدن جلوگیری کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن یک داستان عاشقانه

Khaled Gad
Victor Hugo Fumagalli
Joseph Comar

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «یک داستان عاشقانه» درباره موجوداتی است که عاشق عشق می شوند. دنیای رنگارنگ را با هم می بافند. اما وقتی تاریکی یکی از آن ها را به خطر می اندازد، باید کنار هم بمانند تا از خطر پاره شدن جلوگیری کنند.