برف شکن
بستن
پوستر فیلم  برف شکن

برف شکن

.50دقیقه
سریال «برف شکن» هفت سال پس از آن که جهان به یك زباله یخ زده تبدیل شده است اتفاق می افتد. بقایای بشریت در قطار متحركی كه در سراسر جهان قرار دارد سكونت دارند، جایی كه افراد فرو دست تنها فکر شورش و گرفتن حق را در سر می پرورانند و افراد ثروتمند به فکر استفاده هر چه بهتر از امکانات خود هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال برف شکن

خلاصه محتوا

سریال «برف شکن» هفت سال پس از آن که جهان به یك زباله یخ زده تبدیل شده است اتفاق می افتد. بقایای بشریت در قطار متحركی كه در سراسر جهان قرار دارد سكونت دارند، جایی كه افراد فرو دست تنها فکر شورش و گرفتن حق را در سر می پرورانند و افراد ثروتمند به فکر استفاده هر چه بهتر از امکانات خود هستند.