کیف انگلیسی

The English Bag

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کیف انگلیسی

محصولایران
سریال «کیف انگلیسی» درباره شخصی به نام «منصور ادیبان» است که مدرک خود را از فرانسه دریافت کرده، او با دختری به نام «مستانه» که از طبقه ثروتمندان جامعه می باشد، آشنا می شود و به او کمک می کند که در انتخابات بعدی مجلس پیروز شود، وی از طریق این دختر با انگلیسی ها آشنا شده و لذا تحت تاثیر روابط بیگانه ...

عوامل سازنده سریال کیف انگلیسی

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر