کیف انگلیسیThe English Bag

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کیف انگلیسی

محصولایران
سریال «کیف انگلیسی» درباره شخصی به نام «منصور ادیبان» است که مدرک خود را از فرانسه دریافت کرده، او با دختری به نام «مستانه» که از طبقه ثروتمندان جامعه می باشد، آشنا می شو
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر