شب های برره
بستن
پوستر فیلم  شب های برره

شب های برره

سریالایرانی
.28دقیقه
سریال «شب های برره» داستان راهی شدن اتفاقی کیانوش سردبیر روزنامه ای است که به دلیل نوشتن مقاله ای انتقادی به تبعید فرستاده شده، اما در میانه راه توسط ماری گزیده می شود و شیرفرهاد او را به برره می آورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال شب های برره

خلاصه محتوا

سریال «شب های برره» داستان راهی شدن اتفاقی کیانوش سردبیر روزنامه ای است که به دلیل نوشتن مقاله ای انتقادی به تبعید فرستاده شده، اما در میانه راه توسط ماری گزیده می شود و شیرفرهاد او را به برره می آورد.