پوستر فیلم  شب های برره

شب های برره

Shabhaye Barareh

سریالایرانی
.28دقیقه
سریال «شب های برره» داستان راهی شدن اتفاقی کیانوش سردبیر روزنامه ای است که به دلیل نوشتن مقاله ای انتقادی به تبعید فرستاده شده، اما در میانه راه توسط ...

تصاویر و جزییات سریال شب های برره

 سریال شب های برره
 سریال شب های برره
 سریال شب های برره
 سریال شب های برره
 سریال شب های برره

عوامل سازنده سریال شب های برره

درباره سریال شب های برره

سریال «شب های برره» داستان راهی شدن اتفاقی کیانوش سردبیر روزنامه ای است که به دلیل نوشتن مقاله ای انتقادی به تبعید فرستاده شده، اما در میانه راه توسط ماری گزیده می شود و شیرفرهاد او را به برره می آورد.