پوستر فیلم  دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم

سریالایرانی
.47دقیقه
سریال «دردسرهای عظیم» داستان جوانی به اسم «لطیف» است که در پی رسیدن به شغل بازیگری از شهرستان به تهران آمده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و هم چنین «لطیف» و نامزدش «بهار» ناخواسته درگیر ماجراهای بزرگی می شوند که موجب عوض شدن زندگی خود و اطرافیانشان می شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال دردسرهای عظیم

خلاصه محتوا

سریال «دردسرهای عظیم» داستان جوانی به اسم «لطیف» است که در پی رسیدن به شغل بازیگری از شهرستان به تهران آمده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و هم چنین «لطیف» و نامزدش «بهار» ناخواسته درگیر ماجراهای بزرگی می شوند که موجب عوض شدن زندگی خود و اطرافیانشان می شوند.