پوستر فیلم  جنگ ستارگان لگو: ماجراهای فیری میکرها

جنگ ستارگان لگو: ماجراهای فیری میکرها

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «جنگ ستارگان لگو: ماجراهای خانواده فیری میکر» یک لگو جوان هنگامی که یک شی قدیمی را پیدا می کند، همه چیز دچار دگرگونی می شود، به همین علت او و خانواده اش تصمیم می گیرند در مقابل امپراطوری بایستند تا صلح و آزادی را برای باری دیگر به کهکشان برگردانند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال جنگ ستارگان لگو: ماجراهای فیری میکرها

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «جنگ ستارگان لگو: ماجراهای خانواده فیری میکر» یک لگو جوان هنگامی که یک شی قدیمی را پیدا می کند، همه چیز دچار دگرگونی می شود، به همین علت او و خانواده اش تصمیم می گیرند در مقابل امپراطوری بایستند تا صلح و آزادی را برای باری دیگر به کهکشان برگردانند.