پوستر فیلم  گامبی وزیر

گامبی وزیر

.56دقیقه
سریال «گامبی وزیر» یا «کوئینز گمبیت» داستان دختری به نام «بت هارمن» است که در کودکی راهی یتیم خانه می شود و در آن جا با شطرنج آشنا شده و تبدیل به یکی از قهرمانان شطرنج می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال گامبی وزیر

Scott Frank
Mick AnicetoMarcus Loges
Carlos Rafael Rivera
Michelle Tesoro

خلاصه محتوا

سریال «گامبی وزیر» یا «کوئینز گمبیت» داستان دختری به نام «بت هارمن» است که در کودکی راهی یتیم خانه می شود و در آن جا با شطرنج آشنا شده و تبدیل به یکی از قهرمانان شطرنج می شود.