شمشیربازThe Swordsman

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شمشیرباز

کارگردان: Jae-Hoon Choi

97
فارسی
6.8
فیلم «شمشیرباز» داستان ملاقات سه شمشیرباز حرفه ای است که به دلایل خاص خود با یکدیگر ملاقات می کنند. «ته یول» بهترین شمشیرباز در چوسون به دلیل آسیب دیدگی یکی از چشم هایش س...
Ahyoung Park
Jae-Hoon Choi