پوستر فیلم  گل یخ

گل یخ

فیلمایرانی
.1ساعت و35دقیقه
فیلم «گل یخ» داستان زندگی نه چندان دلچسب «ترگل» را روایت می کند که پسری به نام «عباس» را دوست دارد اما پدرش مخالف ازدواج شان است. ترگل بعد از فرار از خانه، با عباس ازدواج می‌کند. عباس تصمیم می گیرد برای کار به جزیره کیش برود و همسرش ترگل را نزد مادرش به روستا بفرستد.

عوامل سازنده فیلم گل یخ

خلاصه محتوا

فیلم «گل یخ» داستان زندگی نه چندان دلچسب «ترگل» را روایت می کند که پسری به نام «عباس» را دوست دارد اما پدرش مخالف ازدواج شان است. ترگل بعد از فرار از خانه، با عباس ازدواج می‌کند. عباس تصمیم می گیرد برای کار به جزیره کیش برود و همسرش ترگل را نزد مادرش به روستا بفرستد.