پوستر فیلم  پشت و رو

پشت و رو

انیمیشنانگلیسی
.9دقیقه
در فیلم کوتاه «پشت و رو» یک زوج یعنی خانم «والتر» و آقای «مدج» از هم جدا شده اند. آقای مدج روی زمین و خانم والتر روی سقف زندگی می کند. والتر سعی می کند دوران عاشقانه قدیمی خود را احیا کند تا تعادل به زندگی شان برگردد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن پشت و رو

Timothy Reckart
Fodhla Cronin O'Reilly
Timothy Reckart
Jered Sorkin
James Taylor

خلاصه محتوا

در فیلم کوتاه «پشت و رو» یک زوج یعنی خانم «والتر» و آقای «مدج» از هم جدا شده اند. آقای مدج روی زمین و خانم والتر روی سقف زندگی می کند. والتر سعی می کند دوران عاشقانه قدیمی خود را احیا کند تا تعادل به زندگی شان برگردد.