پوستر فیلم  ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏

‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏

Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides

.2ساعت و8دقیقه
فیلم «‏دزدان دریایی کارائیب: سوار بر امواج ناشناخته‏» داستان کاپیتان «جک اسپارو» است که با دزد دریایی ریش سیاه مقابله می کند. او و «گیبز» و اسپانیایی ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏

 فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏
 فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏
 فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏
 فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏
 فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏

بازیگران فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏

عوامل سازنده فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏

Rob Marshall
Jerry Bruckheimer
Hans Zimmer

درباره فیلم ‏دزدان دریایی کارائیب 4: سوار بر امواج ناشناخته‏

فیلم «‏دزدان دریایی کارائیب: سوار بر امواج ناشناخته‏» داستان کاپیتان «جک اسپارو» است که با دزد دریایی ریش سیاه مقابله می کند. او و «گیبز» و اسپانیایی ها از راه رسیدن به چشمه آگاه اند. به همین دلیل ریش سیاه، جک را مجبور می کند تا او را به سوی چشمه راهنمایی کند.