پوستر فیلم  سرنوشت

سرنوشت

انیمیشنفرانسه ای
.5دقیقه
فیلم کوتاه «سرنوشت» درباره مردی است که وسواس ساعت دارد. او صبح از خواب بیدار می شود، قبل از این که اتفاقی وحشتناک برای او اتفاق بیفتد و با یک اتوبوس برخورد کند، برنامه صبحانه کاملاً هماهنگ خود را پشت سر می گذارد. او بلافاصله از خواب بیدار می شود تا خود را در رختخواب ببیند اما چند ثانیه با نسخه قبلی خود فاصله دارد، بنابراین می تواند خود را نجات دهد یا شکست بخورد و همین حلقه را ا...
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن سرنوشت

Fabien Weibel
Gilles Benois
Fabien Weibel
Antoine Duchene

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «سرنوشت» درباره مردی است که وسواس ساعت دارد. او صبح از خواب بیدار می شود، قبل از این که اتفاقی وحشتناک برای او اتفاق بیفتد و با یک اتوبوس برخورد کند، برنامه صبحانه کاملاً هماهنگ خود را پشت سر می گذارد. او بلافاصله از خواب بیدار می شود تا خود را در رختخواب ببیند اما چند ثانیه با نسخه قبلی خود فاصله دارد، بنابراین می تواند خود را نجات دهد یا شکست بخورد و همین حلقه را ادامه دهد.