جنگ دوست داشتنی : فرید لواسانیفصل 1 قسمت 30Jange Dostdashtani S1 E30

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جنگ دوست داشتنی

کارگردان: حسین همایونفر

محصولایران
هیچ جنگی دوست ‌داشتنی نیست، اما آدم‌ های جنگ‌ گاهی دوست داشتنی هستند، هیچ زخمی بدون درد نیست، اما جای زخم ‌ها گاهی دوست داشتنی می شوند. هیچ سربازی عاشق جنگیدن نیست، اما و...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر