پوستر فیلم  چپق

چپق

Chopogh

انیمیشنایرانی
.9دقیقه
انیمیشن کوتاه «چپق» داستان مردی که معرکه گرفته و مردم دورش جمع شده اند تا اجرای او را تماشا کنند. دراین میان پسرکی او را می بیند و می خواهد مثل او شو...

تصاویر و جزییات انیمیشن چپق

 انیمیشن چپق
 انیمیشن چپق
 انیمیشن چپق
 انیمیشن چپق
 انیمیشن چپق

عوامل سازنده انیمیشن چپق

مجید فدایی
مجید فدایی
مجید فدایی

درباره انیمیشن چپق

انیمیشن کوتاه «چپق» داستان مردی که معرکه گرفته و مردم دورش جمع شده اند تا اجرای او را تماشا کنند. دراین میان پسرکی او را می بیند و می خواهد مثل او شود.